Terms and Conditions

1. A TRY:Budapest szolgáltatásainak üzemeltetője a TryIt Kft.Az ÁSZF tartalmazza a TRY:Budapest programjain való részvétel, ill letölthető útikönyvek használatának szabályait. A dokumentum a try-budapest.com honlapon elérhető.

2. Az ÁSZF -et a TryIt Kft. jogosult egyoldalúan módosítani, mely módosítást a honlapon tesz közzé. Ez legkorábban a módosítás közzétételétől számított 15. nappal léphet hatályba, és a már megvásárolt szolgáltatások vonatkozásában az arra már jelentkezett résztvevők részére a jelentkezési és részvételi feltételeket nem teheti terhesebbé. Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a TryIt Kft-re, mint szolgáltatóra, valamint a szolgáltatásokat és a honlapon elérhető letölthető dokumentumok igénybevőire (Vásárlók) valamint a TryIt Kft. alkalmazottaira és megbízottaira, továbbá minden természetes személyre, valamint a Honlap látogatóira és felhasználóira (a továbbiakban együttesen: Érdeklődők). Vásárlók és Érdeklődők tudomásul veszik, hogy a Honlapot csak akkor jogosultak használni, ha az ÁSZF-et magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

3. A szolgáltatások megvásárlása a honlapon elérhető menürendszer segítségével történik, a kiválasztott fizetési módon. A fizetési szolgáltató fizetőoldalán felmerülő esetleges hibákért a TryIt Kft.nem vállal felelőséget.

4. A városjárásokon történő részvétel előzetes fizetéshez kötött. A mindenkori elérhető fizetési módokról a honlapon tájékozódhat. (bankkártya, PayPal, SZÉP kártya). A programok változó díjszabásúak, a feltüntetett árak bruttó árak.

5.Ajánlatkéréssel összekötött szolgáltatásaink végső árait a pontosított igények határozzák meg, melyet az ajánlatban mindenkor feltüntetünk.

6. A megrendelést követő 24 órán belül a vásárló által megadott elérhetőségek egyikén a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval, hogy a lehető legjobban személyre szabja szolgáltatását.

7. A városjárások szervezése során a Szolgáltató figyelembe veszi az egyénileg meghatározott érdeklődési köröket, azonban nem vállal arra garanciát, hogy minden adott érdeklődési körhöz tartozó helyszínt bemutasson, hiszen a városjárások idő-és térbeli korlátai ezt nem minden esetben teszik lehetővé.

8. 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése alapján vásárlót elállási jog nem illeti meg.

9. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy extrém rossz idő, járványügyi korlátozás vagy egyéb vis maior ok miatt a városjárást lemondja, és annak későbbi időpontban történő megtartását javasolja. Ha utóbbi nem felel meg a Vásárlónak, akkor 6 hónapig érvényes beváltási lehetőséget kap. Hasonlóan jár el a Szolgáltató, ha betegség miatt nem tudja megtartani a tervezett programot. A program elmaradásáról emailen vagy telefonon értesítik a Vásárlót a program kezdete előtt.

10. A szolgáltatás átruházható.

11. A személyre szabott városjárások kialakításakor a Szolgáltató vásárlás után felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval az általa megadott elérhetőségek egyikén, ahol pontosítják a kezdési helyet, érdeklődési kört, városjárás jellegét. Erről a vásárló visszaigazolást kap. A városjáráson azon személyek vehetnek részt, akik a visszaigazoláson szerepelnek. A Vásárlók vásárlásukról elektronikus számlát kapnak, amit a vásárlást követően küld el a TryIt Kft.

12. A városjárás kezdési időpontjában a City Host megjelenik a kezdés helyén. A késő Vásárlókra maximum 10 percet vár. A városjárás résztvevői kötelesek a program során kulturáltan viselkedni, semmiféle kirekesztő, megbotránkoztató viselkedést nem tolerálunk. Alkohol – és drogok befolyásoltsága alatt álló Vásárlók nem vehetnek részt a városjárásokon, így abból saját kárukra kimaradnak. Továbbá a program során kizárhatók mindazok, akik a fentieknek nem felelnek meg vagy bármilyen módon sértik a közterületeken közlekedők, levők nyugalmát. A Vásárlók ebben az esetben visszatérítést, kártérítést, kártalanítást, egyéb jogcímen történő a Szolgáltatótól nem követelhetnek.

13. A programon minden Vásárló saját felelősségére vesz részt. 14 éven aluliak kizárólag szülői vagy tanári felügyelettel vehetnek részt. A Vásárlókat a program során érő esetleges balesetekért, személyi sérülésekért, lopásokért, elvesztett tárgyakért, megrongálódott tárgyakért nem vállalunk felelősséget.

14. A TryIt Kft. a vásárlás során birtokába jutott személyes adatokat az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

15. Ingyenesen letölthető általános és megvásárolható, letölthető egyedi város- ismertetőnk más által kereskedelmi forgalomba nem hozható, arról másolat nem készíthető.

16. Fogyasztói jogvita során mindkét félnek békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettsége van.

17. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.
en_GBEnglish
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram